УСПТБ

Український Союз пожежної та
техногенної безпеки

Популярність та авторитетність УСПТБ залежить від наших спільних зусиль.

  Нещодавно у офісі нашого Союзу відбулася зустріч з Комаровою Тетяною Павлівною, головним редактором журналу "Охорона праці і пожежна безпека". Було виявлено взаємну зацікавленість у розміщенні матеріалів щодо пожежного та техногенного захисту.

  Запрошуємо усіх, хто має про що повідомити читачів цього профільного видання, включатися у кампанію з підвищення статусу УСПТБ. Це є життєво важливим з огляду на перспективу нашої трансформації у одну з організацій саморегулювання. Процес підготовки відповідного законопроекту рухається до завершення.

  Якщо потрібні роз’яснення та/чи допомога – звертайтеся до БАРАННИКА Євгена, члена Правління УСПТБ.

До уваги членів ТК 315. Скасування національних стандартів

  Скасування національних стандартів, гармонізованих з європейськими стандартами зі ступенем відповідності: модифікований (MOD) та нееквівалентний (NEQ).

 До технічних комітетів стандартизації надійшов лист від ДП УкрНДНЦ, в якому наголошується на необхідності виявити ті національні стандарти, які має бути скасовано відповідно до ЗУ «Про стандартизацію» (Ст. 17, ч. 4) – у тому разі, коли відповідні європейські стандарти прийнято як національні. Таким чином буде забезпечено ідентичність національних стандартів до відповідних європейських.

  У частині пожежної безпеки членам ТК 315 варто звернути на деякі зі стандартів, зазначених у переліку MOD та NEQ.

  У частині захисту від блискавок будівель і споруд членами робочої групи WG1 «Блискавкозахист» ТК 315 намічено найближчим часом підготувати висновок про невідповідність ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (IEС 62305:2006, NEQ). Протокол щодо скасування буде подано до УкрНДНЦ після затвердження його на засіданні ТК.