УСПТБ

Український Союз пожежної та
техногенної безпеки

Представник Президента УСПТБ

ПОЛОЖЕННЯ
про представника Президента-голови правління
Українського союзу пожежної та техногенної безпеки


І. Загальні положення

1.1. Представник Президента-голови правління громадської організації «Український союз пожежної та техногенної безпеки» призначається в регіонах де відповідно до Положення «Про регіональний осередок Союзу» такі регіональні осередки не створено та у випадках коли цього вимагають інтереси Союзу та його членів.
1.2. З метою виконання статутних завдань і програми діяльності Союзу та захисту інтересів його членів в органах державної та місцевої влади, інших установах, організаціях і громадських об’єднаннях Представник Президента-голови правління наділяється необхідними для виконання покладених на нього обов’язків повноваженнями, що визначаються цим Положенням.
1.3. Представник Президента-голови правління УСПТБ виконує покладені на нього обов’язки на громадських засадах.

ІІ. Права та обов’язки Представника Президента-голови правління

2.1. Представник Президента-голови правління має право:
- представляти законні інтереси УСПТБ та його членів в органах державної та місцевої влади, установах, організаціях та інших громадських об’єднаннях;
- вносити узгодженні з Президентом-головою правління Союзу пропозиції до органів державної та місцевої влади і управління;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання своїх обов’язків;
- звертатись до Президента – Голови правління, Секретаріату з приводу покладених на нього завдань;
- при необхідності фінансування виконання покладеного на нього завдання, на вмотивованих підставах, звертатись з цього приводу до Президента – Голови правління Союзу.
2.2. Представник Президента-голови правління зобов’язаний:
- використовуючи свої фахові знання, компетентність та ділові якості добросовісно виконувати надані йому доручення та покладені на нього обов’язки;
- відстоювати інтереси членів Союзу - національних виробників продукції та послуг у галузі пожежної безпеки в органах державної та місцевої влади, установах, організаціях та інших громадських об’єднаннях;
- сприяти розповсюдженню та популяризації ідей та мети УСПТБ, протипожежної охорони, методів попереджень пожеж, та інших, як техногенних так і екологічних катастроф;
- надавати звіт Президенту-голові правління щодо виконаної ним роботи.

ІІІ. Призначення представника Президента-голови правління та його звільнення

3.1. Представник Президента – голови правління призначається з числа членів Союзу, які за своїми діловими якостями та компетентністю можуть гідно виконувати покладені на них обов’язки.
3.2. Призначення на посаду представника Президента-голови правління здійснюється безпосередньо Президентом-головою правління. Члени Правління Союзу можуть надавати Президенту – голові правління свої рекомендації або зауваження щодо кандидатури представника Президента-голови правління.
3.3. Представник Президента-голови правління звільняється з посади за наказом Президента-голови правління:
- у випадку не виконання покладених на нього обов’язків;
- якщо з тих чи інших підстав не може виконувати покладенні на нього обов’язки і в місячний строк подав з цього приводу письмову заяву;
- у випадку порушення Статуту та даного Положення.